میکاپ و گریم عروس

دسته بندی: گریم عروس
میکاپ و گریم عروس

مبحث میکاپ و گریم فقط منوط به استفاده از رنگ، لوازم آرایش و نقاشی نیست. یک گریمور می باید علاوه بر موارد فوق به اناتومی چهره واقف باشد و با استفاده از تکنیک های گریم و میکاپ عیوب چهره را بر طرف سازد. گریمور باید خلاق باشد و با تکنیک شخصیت سازی آشنایی داشته باشد. اگرمیخواهید عروس زیبای سال باشید این تجربه کامل را با گریمور موسسه، خانم رهبری احساس کنید.

دیدگاه شما درباره این مطلب: